Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
Trastorns Alimentaris  > Què són?  > Factors de risc o vulnerabilitat
 

Factors de risc o vulnerabilitat

Quan parlem de factors de risc de les malalties, ens referim a les característiques que faciliten que una persona tingui més susceptibilitat que una altra, que no les té, de patir aquell trastorn.

A continuació, detallarem de forma global els factors de risc més rellevants pel que fa a dos trastorns de la conducta alimentària (TCA): l'anorèxia nerviosa (AN) i la bulímia nerviosa (BN). En ambdós tipus, l'etiologia o causa no sol ser única; són trastorns anomenats multicausals, en els quals hi ha diferents factors de risc descrits que interaccionen i donen més predisposició a la persona de patir-los.

Tant en l'anorèxia nerviosa com en la bulímia nerviosa hi ha factors que poden inclinar la balança, i augmentar la vulnerabilitat, i condicionen l'aparició d'aquestes malalties. Aquests factors són múltiples i de diferent naturalesa; els podem agrupar en biològics, psicològics i socioculturals. Recordem que molts d'aquests factors es converteixen en signes d'alarma i marquen el possible inici d'una anorèxia o bulímia nervioses.

Vulnerabilitat constitucional

Per raons constitucionals hi pot haver una certa vulnerabilitat, però aquests factors per si mateixos no determinen de manera inflexible l'aparició de la malaltia. Són:

 • Factors genètics. Els estudis descriuen que diferents gens i de forma additiva poden explicar l'efecte causal en aquests TCA. El risc de patir un TCA s'incrementa per sobre dels valors de la població general si hi ha l'antecedent d'un familiar amb un TCA i el sexe femení té clarament més risc de patir-ne un (hi ha 1 cas de noi per cada 9-10 casos de noies). Aquests gens, juntament amb la interrelació amb altres factors de risc, tant individuals com ambientals, aporten més susceptibilitat de tenir el trastorn. Aquesta influència genètica es fa pal·lesa a partir del desenvolupament puberal, i sembla poc rellevant en casos de pacients amb TCA d'edat precoç.

 • Pubertat/adolescència. La major incidència i prevalença d'aquests TCA se situa en la població adolescent. El desenvolupament puberal suposa canvis corporals, hormonals i psicològics que faciliten la preocupació excessiva per la imatge i el cos. A més, la pubertat precoç i la seva relació amb l'obesitat prepuberal comporta encara més risc.
 

Vulnerabilitat per carències personals

 • Factors psicològics. Elevats nivells de perfeccionisme, obsessió i ansietat, introversió, inseguretat i baixa autoestima han estat descrits com a precursors d'aquests TCA. Alguns d'aquests trets de personalitat són també determinats, en part, genèticament. La insatisfacció per la imatge corporal, molt freqüent entre la població adolescent, sol ser l'antecedent immediat de les conductes anòmales amb el menjar.
 

Vulnerabilitat per influències sociofamiliars

 • Alguns esdeveniments vitals, tant per l'especificitat com per la intensitat, poden ser factors que propiciïn l'aparició d'una anorèxia o bulímia nervioses.

  • En l'àmbit familiar, es pot considerar que hi ha més vulnerabilitat tant per factors perinatals (una mala vinculació mare/fill) com per famílies desestructurades, sobreprotectores o rígides i exigents. També per famílies amb poca expressivitat emocional, o dolenta, si tenen antecedents d'anorèxia o bulímia nervioses i no fan dietes saludables.

  • Experiències vitals negatives, com ara el dol per un familiar pròxim, els antecedents d'abusos sexuals o les ruptures sentimentals, són també factors de vulnerabilitat coneguts.

  • Les dificultats de socialització amb els iguals (amics, companys), els canvis de domicili i d'escola, els problemes emocionals i sentimentals augmenten el risc de patir una anorèxia o bulímia nervioses.


 • Factors socioculturals. En les darreres dècades i en les societats occidentals ha aparegut un culte marcat a la primesa amb un ideal de figura femenina excessivament prima. Aquestes característiques culturals, especialment la moda, marca uns valors no sempre assumibles per tots els joves i genera creences personals i particulars sobre el pes, la dieta, la figura i la bellesa. En aquest context podem concretar alguns factors de vulnerabilitat com són:

  • Les dietes sense control i per raons estètiques són perilloses, han d'estar recomanades per professionals i sempre dins de l'àmbit de la salut. Gran part de la població se sent atreta per “dietes miraculoses” que sovint segueixen sense justificació mèdica. A més, el risc no només és el risc de seguir una dieta per aprimar-se, sinó que tenir un entorn en el qual algú fa dieta pot representar que aquest familiar sigui el “model a seguir”. Per tant, que en una família hi hagi una excessiva preocupació per la figura, el pes i els aliments facilitarà la internalització del model prim des de ben petit.

  • Rebre crítiques i burles en relació amb el pes o la imatge corporal. Això pot ocórrer dins de la família o en el grup d'edat. Aquest darrer és un factor molt influent en les edats de l'adolescència, en què es diagnostiquen la major part dels TCA. Són els ideals i comportaments d'aquest grup d'edat els que, en part, protegiran o posaran en risc l'individu que en formi part, i faran que sigui capaç de poder desenvolupar una bona autoestima del seu físic o, per contra, una marcada insatisfacció cap a si mateix.

  • Esports o professions. Algunes professions i esports en què la necessitat d'un control molt estricte del pes o de les ingestes fa que hi hagi clarament més incidència de TCA (ballet, gimnàstica rítmica, models, etc.).

  • Mitjans de comunicació. Certs mitjans de comunicació poden tenir una influència negativa en les persones susceptibles que presenten una alta adhesió als estereotips culturals. Això es manifesta per l'adhesió intensa a programes de televisió i a revistes o webs en què es recomana baixar de pes, i es fa una sobrevaloració errònia de la primesa, i es recomanen mesures, algunes perilloses, per baixar el pes o modificar el cos. Indirectament poden difondre pensaments i creences errònies com què la primesa és sinònim de bellesa i la bellesa és la clau de l'èxit i la popularitat, la qual cosa genera una valoració excessiva del pes i la silueta i, en conseqüència, una insatisfacció amb la imatge pròpia i un rebuig del cos.

  • Altres factors de risc. També es consideren factors de risc de patir un TCA els antecedents d'abusos sexuals, l'abús de substàncies il·legals i d'alcohol, els trastorns per ansietat, etc. 
 
Data d'actualització: 11.12.2013